โทร : 02-004-5224 จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 NewsAssachun

แนะผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดออนไลน์ “เมียนมา”

22 กรกฎาคม 2020

แนะผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดออนไลน์ “เมียนมา”

แนะผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดออนไลน์ “เมียนมา”

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ได้กล่าวถึงแนวโน้มการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของชาวเมียนมาในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันชาวเมียนมา มีการใช้งานสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น มีจำนวนผู้ใช้กว่า 22 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 41 เป็นวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-64 ปี คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 67 นับว่าเป็นช่วงอายุที่มีโอกาสจะใช้โซเชียลมีเดีย และซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ ได้ ประชากรส่วนใหญ่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์ เป็นต้น

ผลจากการเติบโตของการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของชาวเมียนมา ทำให้เป็นโอกาสของผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทย ที่จะต้องพิจารณาใช้ช่องทางในการขยายตลาดส่งออกให้กับสินค้าไทย เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ชาวเมียนมามีการค้าขายสินค้าผ่านทาง Facebook และใช้วิธีเก็บเงินปลายทางเป็นส่วนใหญ่ ปี 2562 มีผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ประมาณ 180,000 คน มูลค่าการซื้อสินค้าเฉลี่ยประมาณ 20 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง

5 อันดับสินค้าที่นิยมซื้อออนไลน์จากต่างประเทศ ได้แก่

  • สินค้าแฟชั่น
  • เครื่องสำอาง
  • ตั๋วรถยนต์/เครื่องบิน/รถไฟ
  • หนังสือ
  • เครื่องดื่มและอาหาร

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

Copyright © 2019 NewAssachun.com All rights reserved.