โทร : 02-004-5224 จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 NewsAssachun

เช็คด่วน! โครงการเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019

15 มิถุนายน 2020

เช็คด่วน! โครงการเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019

เช็คด่วน! โครงการเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท งวดที่ 2 เข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้ว สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน”

Copyright © 2019 NewAssachun.com All rights reserved.