Tel : +662-004-5224 Mon-Fri 9.00 AM - 18.00 PM NewsAssachun

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศยุติการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ 15 เส้นทางชั่วคราว

27 March 2020

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศยุติการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ 15 เส้นทางชั่วคราว

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศยุติการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ 15 เส้นทางเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทย ลาว และกัมพูชา ที่ให้ปิดจุดผ่านแดน โดยทั้ง 15 เส้นทางที่จะปิดให้บริการได้แก่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เส้นทางสายที่ 1 หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 2 อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางายที่ 3 อุบลราชธานี – ปากเซ
เส้นทางสายที่ 4 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 7 นครพนม – ท่าแขก
เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง
เส้นทางสายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง
เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพฯ – ปากเซ
เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว
เส้นทางสายที่ 14 จังหวัดเลย – แขวงไชยะบุรี – หลวงพระบาง
เส้นทางสายที่ 15 จังหวัดน่าน – หลวงพระบาง

ประเทศกัมพูชา

เส้นทางสายที่ 12 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ
เส้นทางสายที่ 13 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – พนมเปญ

Copyright © 2019 NewAssachun.com All rights reserved.