Tel : +662-004-5224 Mon-Fri 9.00 AM - 18.00 PM NewsAssachun

ฟิลิปปินส์ ปิดตลาดหุ้นไม่มีกำหนด!

20 March 2020

ฟิลิปปินส์ ปิดตลาดหุ้นไม่มีกำหนด!

ฟิลิปปินส์ ปิดตลาดหุ้นไม่มีกำหนด! ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ประกาศปิดการซื้อขายในตลาดหุ้นแบบไม่มีกำหนดแล้ว ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นชาติแรกในโลกที่ปิดตลาดหุ้นเพื่อตอบสนองการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และขอให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัย

นักวิเคราะห์มองว่าคำสั่งปิดตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ อาจทำให้ตลาดหลักทรัพย์ในที่อื่นๆ ทำตาม สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในสภาวะตกต่ำ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์สูญหายไปแล้วประมาณ 14 ล้านล้านดอลลาร์ แม้แต่ทองคำ ก็ยังถูกเทขายเพื่อชดเชยความสูญเสียเช่นกัน

Copyright © 2019 NewAssachun.com All rights reserved.