Tel : +662-004-5224 Mon-Fri 9.00 AM - 18.00 PM NewsAssachun

“บิล เกตส์” ได้ประกาศการลาออกจากบริษัทไมโครซอฟต์อย่างเป็นทางการแล้ว

17 March 2020

“บิล เกตส์” ได้ประกาศการลาออกจากบริษัทไมโครซอฟต์อย่างเป็นทางการแล้ว

“บิล เกตส์” ได้ประกาศการลาออกจากบริษัทไมโครซอฟต์อย่างเป็นทางการแล้ว หลังก่อนหน้านี้เขาเคยลาออกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2008 แต่โดน” สัตยา นาเดลลา” ผู้บริหารคนปัจจุบันของไมโครซอฟต์เบรคเอาไว้ โดย บิล เกตส์ จะทำงานด้านการกุศล Bill and Melinda Gates Foundation ที่เคยก่อตั้งเอาไว้เมื่อปี 2000

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บิล เกตส์ ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 100 ล้านเหรียญ (ประมาณ 3,000 ล้านบาท) ในการหาทางต่อสู้กับโคโรน่าไวรัส และคิดค้นวัคซีน COVID-19 โดยเงิน 20 ล้านเหรียญได้ถูกบริจาคไปยัง WHO องค์การอนามัยโลก และ CDC ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ส่วนเงินส่วนอื่น ๆ จะถูกบริจาคไปยังประเทศจีน และประเทศที่กำลังต่อสู้กับ COVID-19 รวมถึงการสร้างระบบสาธารณสุข โรงพยาบาล ในประเทศกลุ่มเอเชียใต้และแอฟริกา

Copyright © 2019 NewAssachun.com All rights reserved.