Tel : +662-004-5224 Mon-Fri 9.00 AM - 18.00 PM NewsAssachun

องค์การอนามัยโลกเตือน ไวรัส COVID-19 สามารถแพร่เชื้อผ่านธนบัตร

14 March 2020

องค์การอนามัยโลกเตือน ไวรัส COVID-19 สามารถแพร่เชื้อผ่านธนบัตร

องค์การอนามัยโลกได้เตือนว่า ไวรัส COVID-19 สามารถแพร่เชื้อผ่านธนบัตร หากเป็นไปได้ ผู้คนควรหยุดใช้ธนบัตร และใช้วิธีการชำระแบบไร้เงินสดแทนเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากเชื้อ COVID-19 สามารถฝังตัวอยู่ตามพื้นผิวสิ่งของทั่วไปได้หลายวัน

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาให้คำแนะนำว่าควรล้างมือให้สะอาด หลังสัมผัสธนบัตรหรือสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน และไม่ควรพับธนบัตร เนื่องจากรอยพับหรือการกรีดธนบัตร สามารถเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ ส่วนวิธีการใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดนั้น สามารถทำได้ ธนบัตรจะไม่เกิดความเสียหาย รวมทั้งการนำธนบัตรไปผึ่งแดดก็ฆ่าเชื้อได้เช่นกัน

Copyright © 2019 NewAssachun.com All rights reserved.