โทร : 02-004-5224 จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 NewsAssachun

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เพราะเรารู้ดีว่า...สินค้าไทยมีแหล่งผลิตที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ เรามีทรัพยากรที่ดีเลิศ รวมถึงทรัพยากรทางปัญญา ดั่งที่เราจะเห็นได้ว่าสินค้าไทย เป็นที่ต้องการไปยังประเทศอื่นๆ มากมาย ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เราจึงมองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาผลักดันให้สินค้าไทย ออกไปสู่ตลาดโลกมากยิ่งขึ้น การใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่เราพัฒนาในประเทศ ทำให้เห็นได้ว่า สินค้าหนึ่งๆ หากเรามองให้ลึกลงไป เราจะเห็น DNA ของมัน ซึ่งสินค้าไทยนั้นมี DNA ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความเป็นไทย อันมาจากตำรับตำราที่เรามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร แฟชั่น ความสวยงาม ศิลปะ เป็นต้น

ด้วยทรัพยากรที่เรามี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิวอัศจรรย์จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบรับไอเดียที่เราเชื่อมั่นว่า...เราจะพาสินค้าไทยไปตลาดโลก และเราจะเชื่อมโลกด้วยสินค้าไทยที่ดีและมีคุณภาพได้ เราต้องการสร้างโอกาสผ่านช่องทางของเราเพื่อทุกคน เพื่อช่วยผลักดันสินค้าจากประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดต่างชาติ และสร้างโอกาสให้คนไทยได้ผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของคนไทยและต่างชาติ

สินค้าของนิวอัศจรรย์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี เน้นสินค้าที่เป็นออกานิคและนิยมธรรมชาติเพื่อมนุษยชาติ การบริการของเรา เน้นการเอาใจใส่ในการเลือกสรรสินค้า ดูแลเรื่องราคา และการจัดส่ง รวมถึงการนำเข้าสินค้าที่คนไทยต้องการในอนาคต เพื่อการอุปโภคบริโภค นิวอัศจรรย์ คือตัวกลางที่จะเชื่อมความต้องการและสิ่งที่ต้องการเข้าไว้ด้วยกัน


นิวอัศจรรย์ เราจะพาสินค้าไทยไปตลาดโลก

Copyright © 2019 NewAssachun.com All rights reserved.